Tο ΠΑΣ ΜΗ ΕΛΛΗΝ ΒΑΡΒΑΡΟΣ δεν παίρνει θέση (με πολιτική κτλ άποψη) σε άρθρα που αναδημοσιεύονται από διάφορα ιστολόγια.
Δημοσιεύονται όλα για την δική σας ενημέρωση.
Το ΠΑΣ ΜΗ ΕΛΛΗΝ ΒΑΡΒΑΡΟΣ δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα στο οποίο αναφέρεται το άρθρο.
Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το ΠΑΣ ΜΗ ΕΛΛΗΝ ΒΑΡΒΑΡΟΣ ουδεμία νομική ή άλλη ευθύνη φέρει. Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη.

Περὶ διεθνῶν καταπιστευμάτων καὶ ἄλλων ΜΠΟΥΡΔΟΛΟΓΙΩΝ!!! (1)

Εἶναι καιρὸ τώρα ποὺ θέλω νὰ γράψῳ μερικὰ πράγματα, ἀλλὰ δυστυχῶς, γιὰ λόγους χρόνου, τὸ καθυστεροῦσα.
Καὶ σήμερα, ἀφορμῆς δοθείσης ἀπὸ τὴν κουβέντα μίας φίλης, τὸ ἀπεφάσισα.
Μοῦ εἶπε λοιπὸν ἡ φίλη τὸ ἐξῆς: «Ναί, ὁ Σῶῤῥας εἶναι ἀπατεών, ἀλλὰ ὑπάρχουν τὰ παγκόσμια καταπιστεύματα.»
Ποῦ ὑπάρχουν, τήν ἐρώτησα ὅλο ἀπορία, ἀλλὰ κουνοῦσε τὸ κεφάλι…
Κι ἔτσι, μὲ αὐτὰ καὶ μὲ τὰ ἄλλα, ὅπως ἐπίσης καὶ μὲ μερικὲς ἀκόμη ἀφορμὲς ἀπὸ κάτι φανατικοὺς (καὶ μᾶλλον ψυχοπαθεῖς) σωῤῥοέλληνες, τὴν πῆρα τὴν ἀπόφασιν.
Σήμερα λοιπὸν θὰ σᾶς παρουσιάσω δύο πράγματα.
Τὸ ἕνα ἀφορᾶ στὴν συμφωνία τοῦ 1945 (22 Ἰουλίου 1944 ἔπεσαν οἱ σχετικές, διεθνεῖς, ὑπογραφές) γιὰ τὴν δημιουργία τοῦ ΔΝΤ καὶ τῆς Διεθνοῦς Τραπέζης, μὲ θεματοφύλακα αὐτῶν τὶς ΗΠΑ.
Τὸ ἄλλο ἀφορᾶ στοὺς περιβοήτους διεθνεῖς λογαριασμοὺς τῶν καταπιστευμάτων ποὺ συνυπέγραψαν Ἀλογοσκούφης καὶ Παπούλιας, κατὰ πῶς λέγεται ἀπὸ κάποιους ΚΟΙΝΟΥΣ ἀπατεῶνες.
Ἄς ξεκινήσουμε ἀπὸ τὸ πρῶτο.
(Αὔριο θὰ ἔχουμε τὴν συνέχεια μὲ τὸ δεύτερο μέρος).
ΦΕΚ 315 τοῦ 1945, ὑπογραφὲς ἀπὸ τὸν Σοφούλη, στὶς 26 Δεκεμβρίου 1945, γιὰ τὴν ἐπικύρωσιν, ὑπογραφείσης συμφωνίας, ἀπὸ τὴν βουλή…
Τί μᾶς λέει αὐτό;
Ἐὰν κάνῃ κάποιος τὸν κόπο νὰ τὸ διαβάσῃ, μᾶς λέει, οὔτε λίγο οὔτε πολύ, πὼς συμφωνοῦν διάφορες χῶρες νὰ ὁρίζουν τὶς ἰσοτιμίες τους βάσει τοῦ δολλαρίου καὶ νὰ ἰδρύσουν τὸ ΔΝΤ, μαζὺ μὲ τὴν Παγκόσμια Τράπεζα.
Ἐὰν ὅμως ΔΕΝ κάνῃ κάποιος τὸν κόπο νὰ τὸ διαβάσῃ, παπαγαλίζει ἕναν σκασμὸ ἀνοησίες περὶ κατεπιστευμάτων καὶ λοιπῶν …UFOλογιῶν καὶ καλὸ θὰ εἶναι, γιὰ ΠΡΩΤΗ φορὰ στὴν ζωή του, νὰ θυμηθῇ λίγο τὴν ἀνάγνωσιν, ποὺ τοῦ ἐδίδαξαν στὸ σχολεῖο. (Ἐὰν πῆγε…!!!) Θὰ τοῦ χρειασθῆ, πρὸ κειμένου νὰ ΞΕΣΤΡΑΒΩΘῌ καὶ νὰ διαπιστώσῃ πὼς ΔΕΝ διαφέρει ἀπὸ τὶς μαϊμοῦδες, ποὺ ἁπλῶς …μιμοῦνται, ὅταν παπαγαλίζῃ ἀκρίτως καὶ φανατικῶς!
Ἰδοῦ τὸ ΦΕΚ λοιπόν:

ΦΕΚ 315, 1945

πηγὴ τοῦ ΦΕΚ ἀπὸ ἐδῶ.
Δὲν εἶναι καὶ τόσο μεγάλο… Μόλις μία τριαντάδα (καὶ κάτι) σελίδες (στὰ ἑλληνικά).
Μπορεῖ νὰ τὸ μελετήσῃ ὁ ὁποιοσδήποτε μὲ τὴν ἡσυχία του καὶ νὰ τὰ ποῦμε ξανὰ ὅταν θὰ εἶναι ἕτοιμος.
Κι ἐὰν βρῇ ἐκεῖ μέσα κάποιαν ἀναφορὰ γιὰ καταπιστεύματα, ἄς μᾶς εἰδοποιήσῃ, μὲ λεπτομερὴ ἀναφορὰ σὲ ἐδάφιον, ἄρθρον καὶ παράγραφο.
Ἐάν ὅμως ΔΕΝ βρῇ, θά βγῆ δημοσίως νά παραδεχθῇ πώς ἐξηπατήθη κι ἐξηπάτησε;
Ἔως ὅμως νὰ ὁλοκληρωθῇ ἡ ἀνάγνωσις, ἄς βγάλουν τὸν σκασμὸ τὰ παπαγαλάκια τοῦ ἀπατεῶνος ἀπὸ τὴν Πάτρα, μὲ τὶς διαστημικὲς τεχνολογίες καὶ μὲ τὰ δισεκατοτρισεκατομμύρια τῶν ἀμερικανικῶν ὁμολόγων, ποὺ ὅλο ἔρχονται, ἀλλὰ ποὺ ΠΟΤΕ δὲν θὰ φθάσουν.Περὶ διεθνῶν καταπιστευμάτων καὶ ἄλλων ΜΠΟΥΡΔΟΛΟΓΙΩΝ!!!1

Λέει λοιπὸν ἐκεῖ μέσα (ἄρθρον 3, Ἐδάφιον 4, σελὶς 9) πὼς κάθε χώρα-μέλος συμμετέχει μὲ συγκεκριμένο ποσοστό, βάσει τοῦ ὁποίου ἔχει κάποιον …λόγο. Ἐὰν θέλῃ νὰ ἀποσύρῃ τμῆμα (ἤ τὸ σύνολον) τῆς συμμετοχῆς της, ἁπλῶς ἀλλάζουν τὰ ποσοστά της. (Ἤ ἀποχωρεῖ!!!) Ἐὰν πάλι θέλῃ αὐτὴ ἡ χώρα νὰ αὐξήσῃ τὴν συμμετοχή της, θὰ καταβάλλη τὴν διαφορά.
Καθορίζονται ἐπίσης τὰ νομίσματτα, οἱ ὀνομαστικές τους ἀξίες, ἀλλὰ καὶ οἱ ὅροι-αἴτια τῆς δημιουργίας τοῦ ταμείου.
Ὅλα περιγράφονται καλῶς καὶ λεπτομερῶς.
Μάλιστα στὴν σελίδα 17 ἀναφέρεται πὼς σκοπὸς τοῦ ταμείου (ΔΝΤ) ΔΕΝ εἶναι ἡ ἀνακούφισις καὶ ἡ παροχὴ εὐκολιῶν στὰ μέλη του.
Τί ΔΕΝ καταλαβαίνουμε;
Καὶ προσοχή…
Τὸ διαβάζουμε ΟΛΟ!!! 
ΔΕΝ διαβάζουμε  αὐτὰ ποὺ μᾶς ὑπαγορεύουν πὼς γράφει δῆλα δή, ἀλλὰ αὐτὰ ποὺ πράγματι γράφει.
Γιὰ τὴν ὥρα σᾶς ἀφήνω, εὐχομένη νὰ στρωθοῦν κάποιοι καὶ νὰ διαβάσουν αὐτὰ ποὺ λέει τὸ ἐν λόγῳ ΦΕΚ.
Συνεχίζουμε αὔριο μὲ τὰ ὑπόλοιπα καραγκιοζιλίκια τῶν …«νεοσωτήρων», καθὼς καὶ τὰ μυθεύματα γιὰ τὸ …ἀνύπαρκτον, στὴν πραγματικότητα χρῆμα!!!

Υ.Γ. Ἀν τὶ  νὰ ἀναρωτηθοῦν κάποιοι γιὰ τὸ ποιὸς εἶναι ὁ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ἰδιοκτήτης τοῦ ΔΝΤ, τῆς Παγκοσμίου Τραπέζης καὶ τὸ ἐὰν τὸ οἰκόπεδο ποὺ εἶναι κτισμένο τὸ κτίριον ποὺ στεγάζει τὸν ΟΗΕ, ἀνήκει στὸν ἴδιον ἰδιοκτήτη, καθόμαστε καὶ παραμυθιαζόμαστε μὲ ἐλπιδοπαπαρολογίες.

Φιλονόη
SHARE

ΝΙΚΟΛΑΣ ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΗΣ

θέλω να δώσω φόρο τιμής σε όλους εκείνους που θυσίασαν την προσωπική τους ελευθερία καιπολλοί περισσότεροι την ζωή τους για την ΠΑΤΡΙΔΑ, ώστε να υπάρχουμε εμείς σήμερα ως Έθνος και πολίτες αυτής της ένδοξης χώρας που λέγετε ΕΛΛΑΔΑ….

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

.

.

ΤΥΧΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

by click4money

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1967 24-11-2011 ΑΕΡΟΠΕΙΡΑΤΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΤΡΑΓΩΔΙΕΣ ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΑΤΗ ΑΠΟΕΛ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟΡΡΗΤΑ Άρθρο 120 ΑΡΧΑΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΒΑΡΝΤΑΡΣΚΑ ΒΕΡΟΙΑ ΒΙΒΛΙΟ ΒΙΝΤΕΟ ΓΕΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΪΣΙΟΣ Δ.Ν.Τ. ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Δελτίο εγκληματικότητας αλλοδαπών ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΕΘΝΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΓΓΥΣ ΕΘΝΙΚΗΣΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΑΝΔΡΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΑΝΔΡΙΝΟΣ L-172 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΑΝΔΡΙΝΟΣ L-172 ΠΟΡΕΙΑ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΣΥΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑ. ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΟΑΛΒΑΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ ΕΜΒΑΤΗΡΙΑ ΕΟΚΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΕΠΙΚΥΝΔΙΝΑ ΠΡΟΟΙΟΝΤΑ ΕΡΠΕΤΟΕΙΔΗ ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΕΥΡΟ ΕΥΡΩΠΗ ΗΡΩΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΔΙΟΦΥΙΕΣ ΙΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΙΧΩΡ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΚΑΝΙΒΑΛΟΙ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΚΛΟΠΕΣ ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΛΙΟ ΚΥΠΡΟΣ ΚΥΠΡΟΣ 1974 - ΑΤΤΙΛΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΡΤΗΡΙΕΣ ΜΑΣΟΝΙΑ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΜΟΥΓΚΑ ΣΤΗ ΣΤΡΟΥΓΚΑ ΝΑΖΙ ΝΑΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΝΕΟΙ ΦΟΡΟΙ ΝΕΦΕΛΙΜ ΝΙΚΟΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΜΟΝΟΙΑ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ ΟΡΚΗΖΟΜΑΙ... Π.Α. Π.Ν. ΠΑΙΔΕΡΑΣΤΙΑ Παναγιώτης Δαρίβας ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΙΣΗ ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΠΙΡΙ ΡΕΪΣ ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ Ε. ΧΑΝΔΡΙΝΟΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΡΟΔΟΤΗΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΡΥΠΑΡΑ ΓΕΝΟΙ ΡΩΣΙΑ ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΣΟΚ ΣΥΜΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΡΙΑ ΤΑΛΕΝΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΖΑΜΙ ΤΟ 'ΞΕΡΕΣ? ΤΟΥΡΚΙΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΡΟΪΚΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΓΕΙΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΧΑΡΑ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΙΟΥΜΟΡ ANUNNAKI CHEMTRAILS CIA EURO HAARP ILLUMINATI INTERNET ISIS J.F.K. LEFTHY NASA PKK STEΑLTH UCK UFO WEHRMACHT